Kde jsme pomohli

Podpořili jsme Svaz tělesně postižených ve Štětí

10/27/2021 5:23:00 PM

Jako Patrioti regionu podporujeme každoročně částkou 35 000 Kč Svaz tělesně postižených ve Štětí. Finanční prostředky jsou následně využity na akce svazu jako např. ozdravný pobyt v Holanech nebo Sportovní hry pro handicapované.


Kontakt
  • Kristýna Deutschová
Mondi Group
>
Objevil se problém, který není na vašem přijímači. Za případné nepohodlí se omlouváme. Můžete zkusit stránku Obnovit a poté se vrátit na hlavní stránku 🗙