Napsali o nás

Narovinu!

15.06.2020 8:38:02

Krizových situací, s nimiž jsme za více než pětadvacet let našeho fungování klientům pomáhali, je mnoho a vznikají z nejrůznějších příčin. Paleta řešení je tudíž neméně pestrá – firma je živý organismus a to, co funguje v jedné, se ve druhé může minout účinkem. Navzdory tomu existují postupy a pravidla, jejichž uplatnění se osvědčilo vždy. Vyžadují odvahu a rozhodnost, ale taky lidskost a zároveň schopnost potlačit mesiášský komplex.


Když se život jen tak pomalu převaluje přes kameny, řídíme se rádi vlastním úsudkem. Jakmile přijdou peřeje, jsme rádi, když se máme o koho opřít, svěřit veslo někomu, komu věříme. Firma, v jejímž čele stojí (nebo se do čela nyní postaví) přirozený lídr, člověk se schopností formulovat vize jasně a srozumitelně, interně zvládne krizi výrazně snáz. Zároveň platí, že krize dokáže oddělit zrno od plev a ukázat skutečný leadership. To je také důvod, proč mají někteří manažeři v době krize tendenci interní komunikaci omezovat s tím, že se to lidem řekne, až vše bude úplně jasné. Anebo že je to tak nařízené „shora“. Nechtějí zkrátka riskovat odhalení, že svou roli nezvládají. 

Lídr se s lidmi baví narovinu
Úlohou lídra je lidi uklidnit a říci jim, co se od nich v nastalé situaci očekává. To ovšem neznamená je nemístně chlácholit a clonit od nepříjemných informací -to, že jsou lidé znejistěni, ještě neznamená, že nejsou schopni čelit realitě. Naopak jsou více než kdy jindy citliví na to, zda se s nimi jedná narovinu. Chtějí vědět, co je čeká, a lídr se nesmí bát je požádat, zda by firmě s řešením krizové situace nepomohli. Není to projev slabosti, ale správného zacházení s lidským potenciálem. Zatímco se totiž jedni pod tlakem hroutí, druzí právě v takové chvíli dostávají ten správný impuls. A přijdou třeba s něčím zcela „out of box“, díky čemu se z krize rázem stane příležitost. 

V krizi je otevřenost komunikace prioritou
Nezapomínejme taky na to, že vystresovaný člověk bez informací je nejnáchylnější k fabulacím. Šuškanda po výrobní hale či kancelářských kuchyňkách nikdy nic dobrého nepřinese, a což teprve, když se do ní zapojí tak mocný nástroj, jakým jsou dnes sociální sítě… Správná interní komunikace v době krize by zkrátka měla vždy vypadat podobně, jako nedávný projev britské panovnice: stručné sdělení s jasným poselstvím, pronesené se zjevným respektem ke všem, jimž je určeno. I když samotný problém nevyřeší, nastolí opět atmosféru důvěry a sounáležitosti. A to je uvnitř jakéhokoli společenství to nejdůležitější, krize nekrize. Příkladů nepovedené komunikace kolem sebe vidíme denně spousty, její důsledky jsou totiž vždy zřetelnější. O to důležitější je ukazovat ty hodné následování. Mondi Štětí je největší česká papírna, jejíž fungování je regionálně velmi důležité nejen kvůli daňovým výnosům a zaměstnanosti. Městu Štětí Mondi zajišťuje dodávky tepla, čistění odpadních vod a také páru do prádelny, která má na starosti čisté oblečení a lůžkoviny pro řadu nemocnic. Závod je také klíčovým prvkem systému sběru recyklovaného papíru, boje s kůrovcovou kalamitou a je také důležitým producentem papíru pro balené zboží, který je v době nárůstu on‑line nákupů takřka nepostradatelný. Kdyby mezi stovkami zaměstnanců převládly obavy a nejistota, udržení provozu by nebylo možné. 

Rychlá a jasná opatření na ochranu zdraví
Management ovšem zareagoval pohotově a k zaměstnancům mířily jasné informace o záměrech vedení a opatřeních na ochranu zdraví. A stalo se něco, co možná jen málokdo čekal! Z podnětu samotných zaměstnanců se závod stal na několik týdnů nejen pracovištěm, ale také domovem téměř stovky z nich. Ti se rozhodli minimalizovat riziko případného šíření nákazy novým typem koronaviru a ani mezi směnami neopouštěli závod. Prázdné kanceláře a konferenční místnosti se proměnily v dočasné ložnice, na každé oddělení byla pořízena pračka se sušičkou pro praní osobního oblečení, kuchyňky byly vybaveny zásobou pitné vody, kávy a vitamínů. Zpočátku skromné podmínky pro ubytování se postupně dále zlepšovaly, zaměstnancům byly k dispozici televize a DVD přehrávače, ale třeba i šipky či stroje na cvičení. Nejen tím, jak se management snažil, aby zaměstnancům, kteří takto vyšli svému zaměstnavateli vstříc, nic nechybělo, ale i jasně strukturovanou komunikací se všemi ostatními zaměstnanci se v Mondi Štětí podařilo v této době interní vztahy posílit. 

Komunikace a péče, která stmelila zaměstnance a management
Navzdory tomu, že zaměstnanci musejí respektovat řadu restriktivních opatření, která jsou ještě nad rámec standardních, již velice přísných bezpečnostních předpisů. A také navzdory tomu, že byly zrušeny všechny zaměstnanecké sportovní či společenské akce, které kolektivy v Mondi za normálních okolností stmelují. „Nejsem si jistá, že mohu jako personální ředitelka Mondi zažít větší pocit smysluplnosti své práce, než když vidím, jak jsou naši lidé loajální a obětaví,“ svěřila se mým kolegům z agentury Hana Velíšková, HR ředitelka Mondi. Tento příklad (a není díkybohu jediný) mě utvrzuje v tom, že každá krize je zároveň příležitostí. A že lze dokonce vyjít z krize posílen. Je docela dobře možné, že náhradní „krizová“ výroba, na kterou se řada českých firem často v řádu několika dnů nebo dokonce hodin přeorientovala, otevřela těmto firmám a jejich zaměstnancům nové perspektivy a tato zkušenost jim nadto umožní lépe čelit i jakékoli další krizi v budoucnu. Interní komunikace v tom vždy bude hrát významnou úlohu, je proto dobré na ni nezapomínat ani v časech, kdy nám na klidné vodě fouká lehký větřík do zad.


Tisk: HR Fórum 15.6.2020

Kontakt
  • Michala Prošková
  • Project leader
Mondi Group
>
Objevil se problém, který není na vašem přijímači. Za případné nepohodlí se omlouváme. Můžete zkusit stránku Obnovit a poté se vrátit na hlavní stránku 🗙