O projektu

Zúčastněte se dobrovolnického programu „Den pro neziskovku“ a pomáhejte těm, kteří to nejvíce potřebují.

Na dobrovolnické aktivity můžete využít libovolné 2 dny kdykoli v průběhu celého roku, které budou plně hrazeny dle vaší mzdy. Výběr veřejně prospěšné organizace je na vás, nebo máte možnost využít naše doporučení. 
Charitativní den můžete pojmout také jako teambuilding a zapojit své kolegyně a kolegy. Čím více pomoci, tím více radosti.

Jaké činnosti jsou třeba

Kromě pomocných manuálních prací ocení organizace také odbornou výpomoc. Uplatnit tedy můžete i vaše znalosti a zkušenosti z praxe. Rovněž je vítáno vytvoření sportovního či kulturního programu pro děti či důchodce.

Jak se do programu zapojit?

Pro více informací neváhejte kontaktovat:

Markétu Bašusovou na e-mailu marketa.basusova@mondigroup.com či telefonu 739 540 749.

Kde jsme pomohli

Vánoční tvorba v domově důchodců v Libochovicích

Děkujeme dalšímu týmu našich dobrovolníků, tentokrát ze Zákaznického servisu, který vyrazil do Domova důchodců v Libochovicích. Společně s klienty tvořili dekorace na blížící se vánoční období.

Podporujeme i budoucí umělce

V ZUŠ Štětí mají nové klavírní křídlo, které bylo pořízeno za finanční podpory města a Mondi Štětí. Nákup klavírního křídla jsme podpořili částkou 80 000 Kč v rámci dotačního programu Patriot.

Natírání dveří pro Klokánek Litoměřice

Klokánek Litoměřice podporujeme dlouhodobě nejen finančně, ale i vlastními silami. Tento týden se v Klokánku uskutečnila již 4. brigáda zaměstnanců Mondi - na tu se tentokrát vypravilo naše vedení, které čekalo natírání dveří. 🧡

Nový zahradní altán pro Sociálně terapeutické dílny

Organizaci Naději z. s. (oblast Litoměřice) podporujeme nejen v rámci dotačního programu Patriot, ale i z Environmentální výzvy. V zahradě Sociálně terapeutické dílny v Roudnici n. L. se tak radují z nového zahradního altánu a lavičky. Další prostředky pak byly využity na nákup zahradního vybavení (budka, krmítko, pítko, hnojivo, čmelín a hmyzí hotel). #jsmepatriotiregionu

Podpořili jsme Svaz tělesně postižených ve Štětí

Jako Patrioti regionu podporujeme každoročně částkou 35 000 Kč Svaz tělesně postižených ve Štětí. Finanční prostředky jsou následně využity na akce svazu jako např. ozdravný pobyt v Holanech nebo Sportovní hry pro handicapované.

V rámci programu Patriot jsme přispěli i na vybavení knihovny

V letošním ročníku našeho programu Patriot mezi podpořenými nechybí ani vzdělávací instituce. Gymnáziu Lovosice jsme přispěli na vybavení školní knihovny novými knihami. 📚 Doufáme, že četba a listování voňavým papírem bude studentům přinášet jen radost!

Kontakt
  • Kristýna Deutschová
Mondi Group
>
Objevil se problém, který není na vašem přijímači. Za případné nepohodlí se omlouváme. Můžete zkusit stránku Obnovit a poté se vrátit na hlavní stránku 🗙